Redactarea rezumatului pentru Comunicari orale

Pentru publicare, textul va fi redactat in limbile romana (folosind diacriticele romanesti) sau engleza. Articolele se trimit in format Word (extensia *.DOC), cu corp de litera de marimea 12. Manuscrisul va fi redactat cu respectarea urmatoarei succesiuni: titlul, autorii, rezumatul.

Autorii si coautorii vor furniza numele si prenumele complete, titulatura si institutia la care profeseaza, orasul si tara de resedinta la data redactarii manuscrisului, precum si un e-mail de contact (standard international ISI).

Rezumatul va cuprinde (in cazul studiilor originale) obiectivul sau scopul studiului (motivatie), metoda folosita (studiu clinic, experimental), principalele rezultate si principalele concluzii. Se vor sublinia aspectele noi ale studiului.